Duurzaamheid

Tiny Houses zijn per definitie duurzaam en niet alleen vanwege hun kleine grondafdruk. Maar wat is duurzaamheid precies en wat betekend dat voor ons, de omwoners en de omgeving, ook op lange termijn?

Ontwerp en bouw

Allereerst zijn de Tiny Houses ontworpen en gebouwd met oog op duurzaamheid en zelfvoorzienendheid. Eerlijke materialen (gecertificeerd hout), isolatie & ventilatie (bouwbesluit) tot de infrastuctuur van (warm/koude) waterhuishouding & afvoer, energievoorziening (zonnenpanelen & ‘tiny’ windturbines) en energieverbruik (LED-verlichting, inductiekoken, zonnencollectoren met boiler).

Bewust leven

De bewoners hebben iets gemeenschappelijks nl dat men bewust wil leven. Door in een Tiny House te wonen, ontspullen van overbodige luxe, zorg voor relatie met groene omgeving, onze energie-productie & -verbruik tot afval op de juiste manier scheiden.

Hierdoor dragen we bij aan iets moois: een waardevolle en leefbare omgeving voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

Omgeving en lange termijn

Ook de directe omgeving is tot duurzaamheid verheven naar individuele invulling van levensstijl. Zo zal de ene graag eigen groente ecologisch verbouwen en zal de ander graag een ‘wilde’ tuin aanleggen met bomen, bloemen en planten. Ook gemeenschappelijke voorzieningen als waterfiltersystemen, zonnenpanelenweide voor electrische auto’s kunnen in ontwerpen worden meegenomen tot realistie van locaties. Daarom zijn die lokaties geschikt voor planning in lange termijnen van 5 tot 10 jaar minstens.

Duurzaam Heemstede

Gemeente Heemstede wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit wil de gemeente bereiken door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven en wil zelf het goede voorbeeld zijn. Realisatie van Tiny Houses in Heemstede is daar een buitengewoon goed voorbeeld van, ook hoe duurzaamheid op grote huizen e.d. kan worden toegepast.

We hebben contacten gemaakt met Heemsteeds Duurzamer en zullen zekers in samenwerking ideeen uitwisselen, plannen maken en netwerken, om onze lokaties duurzaam in te richten en kennis/ervaringen te delen met het publiek. Immers wonen in groene omgeving is in ieders belang, nu en in de toekomst!