FAQ-list

Hieronder een willekeurige opsomming van “frequently asked questions” (FAQ) oftewel, veel gestelde vragen met hun antwoorden. Staat je vraag er toch niet bij? Stuur ons een berichtje en we doen ons best je vraag te beantwoorden. Heb je advies, op- &/of aanmerkingen over een vraag &/of antwoord; meldt het ons en wie weet staat het ook op deze lange lijst….

 

 • Wat is een Tiny House?

Volgens TH-NL moet een Tiny House minimaal aan de volgende eisen volden:

 • Huis gebouwd met als doel te functioneren als primaire woning,
 • Maximaal woonoppervlak (inclusief verdiepingen/lofts) tot 50 vierkante meter, en
 • Grondgebonden (dit betekend dat we bijvoorbeeld een woonboot niet als Tiny House zien) [versus verplaatsbaar, en versus sta-caravan]
 • Het is natuurlijk de bedoeling dat deze definitie nog verder doorgroeit en verder gespecificeerd wordt. Mocht je nou mee willen discussiëren over wat volgens jou een Tiny House is, bekijk dan even deze post op het forum van TH-NL

 

 • Ik wil ook in een Tiny House wonen. Waar moet ik beginnen?

Een goede plek om te beginnen is het lezen van de blogs op diverse websites. Je kunt je ook op nieuwsbrief abonneren. Op de pagina ‘handige links’  kun je websites van bouwers, bloggers, woonlocaties en overige initiatieven vinden.

Onderzoek doen is belangrijk! Zoek uit wat je belangrijk vindt in je huisje, je zult keuzes moeten maken.  Ga je zelf ontwerpen of huur je een architect? Koop je pre-fab en/of werk je die zelf af? Welke mate van comfort tot luxe wil je inbouwen? Hoe wil je de nutsvoorzieningen regelen?
Maak een geschetste plattegrond of 3, 4, 5… Teken plattegrond met tape uit op de grond, kijk hoe de ruimte je bevalt. Start met ‘ontspullen’, zoek contact met andere mensen die ook in een Tiny House willen wonen. Praat er over, droom er over, maak plannen te realiseren, wees actief en DOE MEE!

 • Waar mag je wonen in een Tiny House in Nederland? Zijn daar al plekken voor?

Tiny Houses zijn relatief een nieuwe woonvorm, het is nog geen kwestie van aanvragen bij je gemeente en je kunt gaan wonen. Er zijn wel steeds meer gemeenten en initiatiefgroepen bezig om locaties te creëren waar je in een Tiny House mag wonen, soms in de experimentele sfeer en gaat om tijdelijke projecten met opties tot verlenging. Op de kaart op onze website kun je die voorstellen locaties vinden, klik op de pins voor een omschrijving en een link naar meer informatie. Ook de ‘handige links’  pagina kun je enkele initiatieven voor woonlocaties vinden.

 • Hoe zit het met je inschrijving bij de gemeente als je in een Tiny House woont?

Omdat er nog geen officiële plekken voor Tiny Houses zijn, is er ook nog geen kant en klare oplossing voor je inschrijving in het GBA. Geen nood, er zijn al meerdere gemeentes bezig de mogelijkheden te onderzoeken. Voor de tijdelijke mogelijkheden verwijzen we je graag naar het artikel van Marjolein -in-het-klein Jonker: Het vraagstuk der inschrijving.

 • Kun je kant-en-klare Tiny Houses kopen als je niet zelf wilt of kunt bouwen?

Jazeker, er zijn een aantal Tiny House ontwerp- en bouwbedrijven en er komen er steeds meer bij. Deze kun je vinden op de pagina handige links van TH-NL en meer specifiek Tiny Findy

 • Wat zijn de kosten van een Tiny House?

Er is geen standaard  prijs voor een Tiny House, het hangt helemaal af van wat je wilt (bijvoorbeeld wel of niet off-grid) en of je (deels) zelf wilt bouwen. Als je zelf bouwt en op zoek gaat naar gebruikte materialen hoeft het niet zo duur te zijn, denk aan € 25.000 euro. Het kost je dan wel meer tijd en energie maar daar krijg je ook een schat aan ervaring en de voldoening dat je je eigen huis hebt gebouwd voor terug. Als je een kant en klaar Tiny House op een trailer wilt kopen moet je denken aan bedragen tussen de 35 en 60 duizend euro. Op fundament lopen prijzen op tot meer dan 80k. Voorwaarde is dat allen moeten voldoen aan NL-Bouwbesluit. Zie elders op deze FAQ.

 • Kun je een hypotheek krijgen voor een Tiny House?

Voor een Tiny House op wielen zal het nog even een lastig verhaal blijven waarschijnlijk, maar als het huisje verankerd is en inschrijving in het BRP mogelijk is op het adres dan zijn er wel mogelijkheden. Voor zover wij weten is er momenteel nog geen ‘Tiny House’ hypotheek maar hebben RABO, ING, Triodos & ASN hier ervaringen mee. Zie bijvoorbeeld MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK DRACHTEN FRIESLAND OOST NAJAAR 2017_shortversion

Nu de aandacht voor en bekendheid van Tiny Houses toeneemt zullen banken steeds meer groene financiële producten aanbieden. Je kunt altijd het gesprek aan gaan met je bank! Als alternatief kun je denken aan een persoonlijke lening of financiering buiten de bank om, familie, vrienden, of bijvoorbeeld ‘Geld voor elkaar’.

 • Hoe kom ik in contact met mensen in mijn omgeving die ook een Tiny House hebben of willen (laten) bouwen

We hebben een Facebook groep opgericht om mensen die graag in een Tiny house willen wonen een plek te geven waar ze in contact kunnen komen met elkaar: Tiny Houses Heemstede – Bloemendaal. Overkopelend is er ook Tiny House Nederland Facebook groep.

Ideeën en informatie uitwisselen, meet-ups organiseren, mensen in je regio vinden en samen de krachten bundelen om een plek voor Tiny houses in jouw buurt te realiseren. Beide groepen zijn besloten maar je kunt je gewoon aanmelden. Is Facebook niet je ding? Geen nood, bij TH-NL hebben ze ook een forum op hun website waar je informatie kunt vinden, delen en vragen stellen. Daarnaast kun je de Tiny Findy , een soort Funda voor Th, raadplegen.

 • FAQ met specifiek locale Q&A

Hier een verzameling van vragen speciefiek voor deze regio met zo mogelijk hun antwoorden.

 • Wat zijn de extra voordelen voor;
  • Gemeente als bevolking
   • Toename betaalbare woonruimte voor diverse publieksgroepen
   • Minder ecologische voetafdruk per wooneenheid
   • Effectiever benutting infrastructuur als scholen tot energie
   • Optimaal gebruik van beschikbare omgeving, woonruimte en sociale cohesie
   • Betrokkenheid van het lokale Onderwijs; Kinderen van nu zijn toekomstige bewoners
  • Gemeente als Coll.B&W/Gem.raad en gemeente als grondeigenaar
   • Aantrekken jonge mensen, met/zonder kinderen
   • Invulling lokale woningvraag, aanvulling woningbestand, doelstelling overheden
   • Versterken groengebieden & landerijen, mits diverse kleinschaligheden
   • Afromen budget-overschot van onderbenutte Startersleningen
   • Demo-modellen in gebruik op locatie; de pioniers
   • Versterken partijbrede sympathie en daadkracht voor/na gemeenteraadsverkiezingen
   • Placemaking; Met een braakliggend terrein wat op termijn ‘permanent’ ontwikkeld moet worden, kan alvast een aantrekkelijk imago mee worden opgebouwd
    • tijdelijke periode om bepaalde plekken aantrekkelijker te maken
    • is grond meer waard laten worden
  • Private Grondeigenaar
   • Planologische mogelijkheden
    • braakliggende terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke invulling welke wat kunnen opbrengen
    • Placemaking; zie ook bij Gemeente als grondeigenaar
    • tijdelijke periode om bepaalde plekken aantrekkelijker te maken
    • is grond meer waard laten worden
  • Lid vd initiatiefgroep
   • is ‘harde kern’ in regelmatige meetings, mailgroep & externe website
   • Toekomstig lid van het CPO in Stichting
    • uiteindelijke bewoner &/of eigenaar
  • Lid van besloten FB-groep
   • is toegankelijk voor iedereen
   • Nieuws, lokale focus, community
  • Leverancier in-/op- & aanbouw
   • Kansen voor locale leveranciers
  • Woningbouwcorporatie & Belegger
   • Inkomsten uit verhuren aan leden
   • Doelgroepen binnen ledenbestand in de regio Kennermerland
   • Afromen belansoverschot in nieuw projecten
   • Uiteindelijke verkoop met hoge meerwaarde
   • Imagoversteviging van maatschappelijke betrokkenheid, innovatie & algeheel “Groen
   • Enkelzijdige publieksgroep huurders
  • Makelaar & Project-ontwikkelaar
   • Zij kunnen bemiddelen tussen Vraag & Aanbod van (collectieve) particulieren, grondeigenaren, concept-project-ontwikkelaars tot TH leveranciers, maar let op hun tarieven: Naast Om-niet werkzaamheden, kunnen zij opportuun hoge tarieven in rekening brengen voor werkzaamheden zonder dat prestatiedwang kan worden opgelegd. Immers, als een bestemmingsplan niet (tijdelijk) gewijzigd is, blijven realisaties van Tiny Houses onmogelijk en is fin. schade niet te verhalen vanwege deze clausule Overmacht derden.
   • Zij kunnen bemiddelen voor aankoop & verhuur TH namens anonieme speculanten
   • Zij kunnen bijdrage leveren aan Branding via hun labels naar nieuwe doelgroepen
  • Financier
   • Waardevermeerdering gronden, ruilverkaveling & bestemmingsplan wijzigen
   • Verzekerde inkomsten uit tijdelijke verhuur
   • On-/roerende onderpanden
   • ‘Goedkoop’ groen geld leveranciers
   • “Groene” profilering.
  • Bank
   • Verkopen producten ‘Groen-hypotheken’
  • Ontwerper, Architect & TH-bouwer
   • Objecten in hun uiteindelijke situatie schetsen
   • Ontwerp realiseren in bouw demo-model
   • 1e serie productie enkele stuks
   • Vervolg-productie op intekening, aanbetaling
   • Verzekerde afzet = investeringskrediet
   • Bekendheid door publiciteit realisaties

 

 • Waarom Collectief particulier opdrachtgeverschap?

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers samen hun woningen of zelfs een hele woonwijk. Dit kan op eigen initiatief, maar kan ook op initiatief van een gemeente of een andere grondeigenaar. Samen staan we sterker om gezamenlijk doel te realiseren, nl betaalbaar wonen in (gevarieerde) Tiny Houses.

 • Waarom betaalbare woningbouw, met name TH, in Heemstede – Bloemendaal

Wereldbevolking groeit en ook Nederland kent landelijke bevolkingsgroei, met name rond grote steden dus ook in gemeente Heemstede. Dientengevolge, een toenemende druk op de woningmarkt – in het bijzonder in & rond de grote steden – en de verdergaande versnippering en verrommeling van het landschap, kunnen niet los gezien worden van die voortgaande bevolkingsaanwas. Zorgvuldig beleid en uitvoering is hierbij ons uitgangspunt.

Voortgaande bevolkingsaanwas blijft komende jaren en die aanwas is progressief groeiende. Vervolgens groeiende druk op huizenmarkt, groene gebieden & infrastructuur. Heemstede heeft door overheid opgelegd gekregen een 800 woningen te realiseren tm 2025. De rol van Tiny Houses ligt hierbij de gemeente.

Groei aantal alleenstaanden en vergrijzing in de gemeente; 52%= alleenstaande en 45+

Nieuwe woonvorm = nieuwe Visie & Beleid. Nieuwe woonvorm = aanvulling lokale woonvraag. Nieuwe Visie, nieuw Beleid en nieuwe uitvoering. Snel realiseerbaar, verplaatsbaar & tijdelijk.

 • Welke varianten zijn er in bestaande wet- & regelgeving
  • Zoek en maak eventueel tijdelijke veranderingen in;
   • Bestemmingsplannen, Crisis- & herstelwet
   • Bouwbesluit en tijdelijk bouw & gelijkwaardigheidsbeginsel
   • Overeenkomsten huren/pachten gemeente- & particuliere grondeigenaren, erfpachtverdienmodel
   • Regelingen GBA, Infra, Belastingen (WOZ)  etc.
 • Wat is Starterslening, procedure, aanvragen etc.
 • Uw eerste koopwoning toch haalbaar
 • De eerste 3 jaar geen maandlasten
 • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG

De Starterslening wordt beschikbaar gesteld voor starters op de woning koopmarkt. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening heeft  gemeente Heemstede voorwaarden opgesteld.

Deze starters moeten op het moment van aanvraag in Heemstede woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn. Zij kunnen ook in het verleden in Heemstede woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn geweest. Wel wordt er gesteld dat zij minimaal 1 jaar een huurwoning hebben bewoond of niet-zelfstandig hebben gewoond.

 • De maximum verwervingskosten van een woning mogen niet boven de NHG-grens komen.
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20 % van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000.
 • De eerste hypotheek en de Starterslening dienen te worden verstrekt met NHG.
 • Er kunnen maximaal 45 leningen worden verstrekt. (sinds 2013 of per jaar??)

Informatie en aanvragen Informatie over de starterslening en het aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij mevrouw M. Ensing van de afdeling Ruimtelijk Beleid, telefoonnummer 023-548 58 74 of PostbusRuimtelijkBeleid@heemstede.nl

Meer info via https://www.svn.nl/leningen/Heemstede/Starterslening

 • Waarom TH in Manpadslaangebied

Het gaat niet om volbouwen laatste stukje groen in de gemeente maar om tijdelijke plaatsing TH, zo mogelijk rekening houdende met zichtlijnen en opgaande in de omgeving. Gedurende die tijdelijkheid heeft gemeente de mogelijkheid definief beleid vorm te geven. Immers kent die omgeving sinds 2001 een herbestemming van voormalige agricultuur naar ontwikkelingsgebied met woningbouw. Het gebied wordt aan weerszijden ingesloten door toegankelijke groengebieden voor iedereen.

Zolang niet gestart wordt met de bouw van permanente bewoning, kunnen TH geplaatst worden op de aangegeven gebieden zoals is voorgesteld door commissie Roh in 2017. Zie bij locaties en kaart hier

Op die kaarten is goed te zien dat Rivierenbuurt vroeger ook een dergelijke agricultuur was. Dat gebied liep ten westen van de Herenweg, helemaal door tot aan de Zandvoortselaan. Die wijken zijn gebouwd op voormalige agricultuurgronden, landerijen en groengebieden. Het is voor gemeente noodzakelijk voormalige agricultuur te ontwikkelen naar toekomstgericht groengebied waarbij betaalbare woningbouw een voorname rol heeft.

Mede gelet op de plannen van groot-Amsterdam waarbij woningbouw in de omliggende gebieden noodzakelijk is geworden, bestaat de kans dat mogelijk Provinciale &/of Landelijke overheden ingrijpen en overgaan tot dwang, termijnen en hoge boete’s. Vanuit ruilverkaveling is ruimschoots prudentie maar ook menselijk leed van gedwongen Tering naar de Nering te vinden. Daarom is zorgvuldig omgaan met de natuur in onze omgeving, woonwensen en inpassen beleid en uitvoering, minstens grondslag voor onze uitgangspunten.

 • Waarom TH in Slottuin?

In de wijken/buurten: Oude Dorp, Indische buurt en omgeving;
Voor het project Slottuin is in 2012 een bestemmingsplan vastgesteld. Het stedenbouwkundige programma voor de nieuwe wijk is gewijzigd in verband met de wensen van de Provincie en de afnemers Elan Wonen en ZorgBalans maar past niet in het huidige bestemmingsplan uit 2012. Om de stedenbouwkundige opzet mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op 28 maart 2017 heeft het college hiervoor de uitgangspunten vastgesteld. Inmiddels is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

PLAN Slottuin

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Slottuin Heemstede’ voorziet in de planologische grondslag voor de realisatie van 101 woningen. In totaal worden 39 appartementen (sociale sector) gerealiseerd en 62 grondgebonden woningen (waarvan 22 sociale huurwoningen). De 39 appartementen kunnen tevens worden gebruikt als zorgappartementen. Het appartementencomplex bevindt zich langs de N201. Onder dit gebouw bevindt zich tevens een halfverdiepte parkeergarage. Voor de woningen vindt parkeren op maaiveld plaats.

DUURZAAMHEID

Hoorne Vastgoed heeft samen met Stichting Elan Wonen als afnemer van 61 woningen, ervoor gekozen om met betrekking tot de duurzaamheid van de Slottuin de doelstelling hoger te leggen dan wat wettelijk is voorgeschreven.

De doelstelling van dit project is een transitie van EPC 0,4 (bouwbesluit eis) naar een niveau dat dichtbij of bij Nul-Op de-Meter (NOM) ligt. Hierbij wordt er naar toe gewerkt om zowel de gebouw- als gebruik gebonden energie zoveel als mogelijk op de locatie op te wekken.

Concreet betreft dit voor de woningen dat een combinatie wordt gezocht van bouwkundige maatregelen om de EPC verder te verlagen samen met andere maatregelen zoals beglazing, infiltratie en een installatieconcept met bijvoorbeeld een WarmteKoudeOplsag in combinatie met zonnepanelen. Doelstelling is daarbij om het project zonder gasaansluiting te realiseren.

Hoorne en Elan hebben toegezegd de gemeente Heemstede gedurende het ontwikkelproces te informeren over de haalbaarheid van deze doelstelling en met de gemeente te overleggen over het weghalen van eventuele beperkingen.

BRON: Collegebesluit Collegevergadering: 30 mei 2017. Lees meer hier

 • Waarom TH in De Glip
 • Waarom TH in Hartekamp
 • Waarom TH in andere locaties

 

 • Waarom is plaatsing TH duurzaam?

Tiny houses zijn (meestal gemakkelijk verplaatsbare) huisjes van maximaal 50m2, met een kleine ecologische voetafdruk door het gebruik van groene bouwmaterialen en een duurzame manier van wonen en leven. De huisjes staan op ca. 100 – 150m2 grond en behoeven niet in alle gevallen op het net van publieke voorzieningen (gas, elektra, water en riolering) te worden aangesloten.

De Initiatiefgroep ziet tiny houses als een prachtige kans voor mensen met een groen hart en vindt deze huizen daarom zeer passend voor beide gemeenten.
In een gemeente welke zich rekent onder de duurzame gemeenten van Nederland en die met verschillende projecten hard werkt om deze identiteit te ontwikkelen en te versterken, past het realiseren van duurzame en alternatieve woonvormen uitstekend.

In het initiatiefvoorstel zetten wij uiteen waarom tiny houses ook goed binnen het Cittaslow-keurmerk van de gemeente passen en hoe deze manier van wonen en leven kan bijdragen aan de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

 

Staat je vraag er niet bij? Stuur ons een berichtje en we doen ons best je vraag te beantwoorden. Heb je advies, op- &/of aanmerkingen over een vraag; meldt het ons en wie weet staat je antwoord ook op deze lange lijst…