Gemeenteraad en Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezing van Heemstede is op woensdag 21 maart 2018. De dag van de kandidaatstelling is maandag 5 februari 2018.

De gemeenteraad van Heemstede bestaat uit 21 leden. De burgemeester is de voorzitter. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Vergadering

De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissievergaderingen. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en zijn terug te luisteren via gemeentelijke website. De agenda’s worden aangekondigd via de website, HeemstedeNieuws en Twitter.

Samenstelling gemeenteraad 2014-2018

Gemeenteraad 2014-2018. Klik op de link voor de namen van personen met hun contact gegevens via website gemeente Heemstede.

Ons Belang

Voor ons is van belang te weten dat motie van 3 November 2017 m.u.v. HBB, unaniem is aangenomen. In navolgende Commissievergadering Ruimte is aangegeven van maatschappelijke noodzaak tot visie, beleid & realisatie te komen. In een vlekkenkaart worden mogelijke locaties aangegeven en via interactieve kaart wordt dat verder uitgewerkt tot in details per locatie.

Gemeenteraad en Verkiezingen 2018-2022

Hoe gemeenteraadsverkiezingen als kans aan te grijpen voor meer betaalbare woonruimte? Met name en specifiek Tiny Houses in de gemeenten.

Naar alle zittende- en a.s. gemeenteraadsleden zal specifieke informatie worden verzonden met doelstelling dialoog aan te gaan om onze hoofddoelstelling te realiseren, n.l. wonen in Tiny Houses te Heemstede. Ook publiek wordt opgeroepen tot ondersteuning petitie, versturen voorbeeld-brieven, verspreiden persberichten, meedoen tot bezoeker inspiratiedag.

Uiteindelijk worden alle kandidaten paar vragen voorgelegd hun standpunten t.a.v. Wonen in Tiny Houses toe te lichten. Deze worden via deze website bekend gemaakt zodat kiezer direct een helder overzicht heeft hoe a.s. gemeenteraadsleden de komende 4 jaar onze belangen behartigen.

De verkiezingsprogramma’s

Met nog 7 weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen hierbij de links naar de verkiezingsprogramma’s (met titel!) van alle Heemsteedse partijen op een rijtje (in alfabetische volgorde). Doe er uw voordeel mee en lees deze na op betaalbare woonruimte, en specifiek op kansen voor Tiny Houses.

CDA – “Meer door Saamhorigheid en Verbinding”: https://goo.gl/gzLWg4 
D66 – “Heerlijk Heemstede”: https://goo.gl/uqfupA
GroenLinks – “Voor een groen, duurzaam en zorgzaam Heemstede”: https://goo.gl/9RZb3F
Heemsteeds Burger Belang – “Voor Heemstede!”: https://goo.gl/TSCKtd
PvdA – “Samen vooruit”: https://goo.gl/uYgHCE
VVD – “Fantastisch wonen & leven in ons groene Heemstede”: https://goo.gl/N9zjQ8

Een helder overzicht geeft aan hoe a.s. gemeenteraadsleden de komende 4 jaar onze belangen behartigen.