Inpasbaarheid Visie & Beleid

Vlekkenkaart TH in Gem Heemstede

Tiny Houses in Heemstede zoals in Commissievergadering Ruimte in januari 2018 is gebracht.

Deze commissie Ruimte, brengt advies uit aan Coll. v B&W. Zij maken definitief besluit waarna de wethouder verantwoordelijk is voor de uitvoering van dat besluit. Daar tussen zit ergens ook de Gemeenteraadsverkiezingen. Er is nog een lange weg te gaan voordat we verder kunnen met wonen in Tiny Houses.

Centraal in de presentatie stond het verkrijgen van positief advies van de Commissie Ruimte met voorgestelde;

 • Maatschappelijke noodzaak van Inpasbaarheid
 • Inventarisatie van locaties, waarin centraal de vlekkenkaart
  • met groengebieden en mogelijke realisaties
 • Startersleningen
 • Planfases

Deze presentatie is ook te downloaden als PDF en te beluisteren via…

Inleiding

 • Maatschappelijke noodzaak betaalbare woonruimte
 • Landelijke overheidsmaatregelen (800st < 2020)
 • Aangenomen Motie 2017 –> Motivatie
 • Algemeen hoofddoel = realisatie Tiny Houses
 • Doel: positief besluit vd Gem. Raad
 • Werkende: positief advies vd Comm. Ruimte
 • Presentatie Susan Barker, a.s. bewoners
  • Wat is TH, Wie is ons? 1e Verkenning & Plan van Aanpak
  • Nadere informatie in bijlagen, en in gegeven boek

Maatschappelijk Noodzaak inpasbaarheid

 • Nader onderzoek, in kaart brengen dmv
  • Publiek (Pers, soc. Media, petitie, poll’s)
  • Initiatiefgroep (enquête, Stichting)
  • Gemeente (inspiratie-avond, processen)
 • Contacten belanghebbenden
  • Grondeigenaren, omgeving & gemeente/woningcorp.
 • Nader onderzoek Inrichting locaties, Zichtlijnen, Infra
 • Methoden: Vlekkenkaart, Inspraakrondes, evt. tijdelijke aanpassing Bestemmingsplannen
 • Resultaten = Visie, Beleid & zorgvuldige Realisatie

Inventarisatie locaties

 • Naast Manpadslaangebied ook andere locaties!
  • Nadere uitwerking vlekkenkaart
 • Praktische ogen voor mogelijkheden locatie
  • –Evt. (tijdelijke) varianten bestaande wet- & regelgeving; aanpassing bestemmingsplan etc.
 • Intekenen vlekkenkaart
  • Precieze locaties, aantallen/ plaatsing/ richting
  • Zichtlijnen, Infrastructuur, groene omgeving
 • Gecontroleerd proces via GoogleMaps

Startersleningen

 • Nader onderzoeken samenhang financiering van TH-objecten en evt. grond
 • Aantrekken van Starters
 • Betere haalbaarheid mix van bewoners
 • Inventarisatie bij realisatie locatie & type TH
  • Procedure, aanvragen
  • 1e verkenningen via lopende enquête in besloten initiatiefgroep via soc. Media

Planfases

 • Innovatieve en groene woonconcepten
  • Vlekkenkaart in planfases deelgebieden
   • Manpadslaangebied & andere locaties
 • TH en duurzame relatie met groene omgeving
 • Zorgvuldige uitvoering, controle & verloop
 • Effecten zijn realisaties van innovatieve en groene woonconcepten waardoor Gemeente verantwoordelijk omgaat met ruimtelijk groen, bevolkingsgroei & woonruimte

Deze presentatie is ook te downloaden als PDF en te beluisteren via…