Maatschappelijke noodzaak

Van Maatschappelijke noodzaak naar Inpassen Visie & Beleid

Gebrek aan visie & beleid

 • Landelijke bevolkingsgroei, ook in Heemstede
  • Toenemende druk op de woningmarkt – in het bijzonder in & rond de grote steden – en de verdergaande versnippering en verrommeling van het landschap, kunnen niet losgezien worden van voortgaande bevolkingsaanwas.
 • Ruimtelijke ordening en horizonvervuiling
  • Heemsteedse Landgoederen en groene gebieden
   • Van Folley’s, tuinhuis, arbeiderswoning, tot orangerie; allen zijn TH
   • Van siertuin, bloembollenkweek tot moestuin
  • Misbaksels als de Apenrots & ‘t rode Colditz
   • Schril contrast met Heerlijkheid Heemstede
 • Onzin-ervaringen met pogingen om een tiny-house community op te zetten (aso’s, migranten,  studenten; allen hebben geen binding met TH-lifestyle)
 • Louter starters = smalle, eenzijdige publieksgroep & vragen om problemen als infra, onderwijs
  • Van hippiebende tot bakfietsenclave
  • Ecoterror & groencommunisme
  • Volks- & moestuinsocialisme
  • Partyzone, drank- & drug-gebruik
  • Toenemende druk van buiten de gemeente
  • Startersleningen = businessmodel Overheid

Minder huis, meer leven

 • Tiny House Movement is een sociale stroming die een eenvoudiger, maar betekenisvoller leven promoot
 • Simpelweg door kleiner te gaan wonen
  • Zo’n 50m2 en max 4m hoog (split level, loft)
  • Wielen of fundering
 • Diversiteit in lifestyle, leeftijden & inkomen
  • Grote verscheidenheid aan type & modellen THs
  • Past bij uitstek in groene gebieden
 • Hoe ze gebruikt kunnen worden
  • Alleenstaand TH (autarkisch of infra)
  • Groepje (met/zonder communie)
  • Straat/pleintje (idem)
 • Tiny House
  • Eén, twee of 4 personen
  • Mobiel of fundering
  • Begane grond of stapelbaar

Motie woningoplossingen Nov”17

 • Er weinig woningen voor starters en mensen met een kleine beurs in Heemstede beschikbaar zijn
 • Er een nieuwe woningvorm is om bewust en vrij van hoge financiële woonlasten, duurzamer en flexibeler te wonen: Tiny Houses
 • Wonen en leven in een Tiny House
  • de ecologische voetafdruk letterlijk en figuurlijk verkleint
  • een bewustere levenswijze stimuleert
  • verspilling en afval vermindert
  • voornamelijk zelfvoorzienend en duurzaam zijn qua energie en voorzieningen

Motie –> Motivatie

 • Denk in oplossingen, niet in problemen
  • Geen bureaucratie zoals woonwagenkampen, woonbootclusters & stacaravancamping
  • Inschrijving GBA, aanvragen infra, Belastingen (WOZ) etc.
 • Voorkom hokjesgeest door differentiatie in product-/ marktontwikkeling
  • Wereldwijd fenomeen, Europese trends & Landelijke ontwikkelingen rond grote steden & groengebieden
  • Ontwikkel visie in beleid
   • Doe marktonderzoek (uurtje zoeken wat zijn ervaringen elders)
   • Doelstellingen in duidelijke keuzes, tijdslijnen etc.
  • Oppassen met opportunisme vs realisme
   • Beschikbare startersleningen zijn onderbenut
    • Startersleningen als gemeentelijk bus.model en risico’s?
   • Gemeenten als Almere met BouwEXPO TinyHousing
   • RABO, Triodos & ASN met “groene producten”
   • Bouwbedrijven als Heijmans, DeMeeuw, Spijkerman, Mill-houtbouw  etc.etc.
   • Projectontwikkelaars & CPO (Collectief Particuliere Opdrachtgever)

Maatschappelijke noodzaak

 • Voortgaande bevolkingsaanwas blijft komende jaren
 • Groeiende druk op huizenmarkt, groene gebieden & infrastructuur
  • 800 woningen tot 2020
 • Regie ter voorkoming verdergaande versnippering en verrommeling
 • Groei aantal alleenstaanden & vergrijzing 50%= +50jr
 • Sterke groei TH Movement, ook in NL
 • Nieuwe woonvorm = nieuwe Visie & Beleid

Inpasbaarheid THs

 • Nieuwe woonvorm = aanvulling lokale woonvraag
  • Nieuwe Visie, nieuw Beleid en nieuwe Handhaving
  • Snel realiseerbaar, verplaatsbaar & tijdelijk
 • Zoek/maak varianten bestaande wet- & regelgeving
  • Bestemmingsplannen en crisis- & herstelwet
  • Bouwbesluit en tijdelijk bouw
  • Overeenkomsten huren/pachten gemeente- & particuliere grond
  • Regelingen GBA, Infra, Belastingen (WOZ)  etc.

Van publieksgroepen naar doelgroepen

 • Niet louter starters met vlotte doorstroming
  • Gericht op speculatie, huren met omzetgroei & winstmaximalisatie
  • Tijdelijke huur zonder enige binding gemeente &/of omgeving als B&B, AirBNB, Expats etc.
 • Noodzaak inpassen TH tbv speciale doelgroepen
  • Niet enkel winnen bij breed publiek van specifieke sympathie, steun, stem (!) & evangelist….
  • Niet mensen met een kleinere beurs, maar specificeer doelgroepen

Lifestyle

 • Pioniers
 • Broedvogels
 • Wortelschieters
 • Econesten

Doelgroep in rollen

 • Pitcher (enthousiast over het idee)
 • Dromer (het idee nog groter trekken)
 • Denker (beren op de weg zien)
 • Doener (zo doen we het, dan moet het werken)

Doelgroep demografisch (Rabo)

 • 33% starters
 • 33% dertigers/veertigers
 • 33% vijftigers/zestigers
 • 83% van de alleenstaanden is jonger dan 65

Van publieksgroepen naar doelgroepen

 • Starters en mensen met een kleinere beurs
  • Al decennia groot tekort starterswoningen waardoor gemeente is vergrijsd.
   • Ook hier rol voor gemeente
  • Minima, dak & thuislozen
   • Rust, regelmaat, reinheid & resocialisatie in kleine maar betaalbare huurwoningen
   • ook hier een rol voor gemeente
  • Oudere senioren
   • Met name 65+ is sterkst groeiende groep
   • belangrijke rol voor gemeente
  • Jongeren & Studenten
  • Alleenstaanden
   • In alle leeftijdscategorieën een groeiende groep, welke kleiner willen wonen
  • Mantelzorgers
   • door persoonlijk ervaringen wijs geworden dat dit type woning als tijdelijke oplossing werkelijk iets toevoegen aan het –toch al zware- leven der mantelzorg(st)ers.
   • Sterk groeiende groep met rol voor gemeente.
  • Mil. Veteranen
   • Uitgangspunt THs & groene omgeving, sluiten perfect aan bij behandeling PTSS;
   • volg. de club veteranen kan gemeente behulpzaam zijn die te vinden want volg. hen is daar behoefte aan.
  •  Aanleunwoners
   • Aanleunwoning met redelijke zelfstandigheid, verzorging, toezicht & beheer.
   • Rol voor gemeente
   • Hartekamp, Verzorgingshuizen
 • Hoe kan gemeente doelgroepen aan zich binden?
 • Hoe kan gemeente doelgroepen benaderen?
  • Welke rol kan zij daarin vervullen?
  • Wie gaat dat doen?
 • Innovatieve en groene woonconcepten mee te nemen in de planfases van het Manpadslaangebied en andere planfases
  • Idem voor oproep & selectie van concepten
  • Scheppen van randvoorwaarden

Wensen en verzoeken

 • Media & profilering gemeenteraadsverkiezingen’18
  • TH Mediacampagne inpassen
 • Brede publieks- & specifieke doelgroepen
  • Persberichten, videoclips  & soc.media
 • Bottom-up door privaat initiatief
  • Burger als uitvoerder
  • Gemeente als facilitator & regiehouder
 • Initiatiefgroep formaliseren (stichting)
  • Inventariseren deelnemers
  • Gezamenlijke infrastructuur (publiciteit)

Doe mee!

 • Opnemen in beleidsplannen
  • benoemen van doelen in tijdslijn
 • Participatie door;
  • Oproepen publiek voor enquête, ontwerpen & locaties
  • Uitslagen en Expositie in Gemeentehuis, incl. vlekkenkaart
  • Plaatsing demo-model (ondergetekende)
  • Deel je landgoed, bos of tuin voor duurzame verdiensten
  • Startersleningen, procedure, aanvragen etc.
  • Ronde-tafel-gesprekken gemeente, grond-eig. & initiatiefgroep

Download presentatie (PDF) welke basis was voor bovenstaande hier–>