Missie en doel

Tiny Houses Heemstede – Bloemendaal is een samenwerkingsverband van mensen die deze nieuwe woonvorm in de gemeenten een warm hart toe dragen door onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Het doel van deze missie is van maatschappelijke noodzaak naar stimuleren Visie & Beleid tot realisatie van meer op maat gemaakte woningen, betaalbare woonruimte, en in het bijzonder Tiny Houses, te realiseren in Heemstede – Bloemendaal

Een nog te beslissen rechtsvorm als coöperatieve vereniging of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) zonder winstoogmerk, maar wel door samenwerken, voortschrijdend inzicht, leren, doen, uitvinden en delen. Het open source delen van informatie, kennis en kunde waar iedereen beter van wordt.

DOE MEE!