Motie: Tiny Houses in Heemstede

Motie – Woonoplossingen

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 november 2017

Constaterende dat:

 • Er weinig woningen voor starters en mensen met een kleine beurs in Heemstede beschikbaar zijn
 • Er een nieuwe woningvorm is om bewust en vrij van hoge financiële woonlasten, duurzamer en flexibeler te wonen: Tiny Houses.
 • Wonen en leven in een Tiny House
  • de ecologische voetafdruk letterlijk en figuurlijk verkleint
  • een bewustere levenswijze stimuleert
  • verspilling en afval vermindert
  • voornamelijk zelfvoozienend en duurzaam zijn qua energie en voorzieningen

Overwegende dat

 • Deze innovatieve woningvorm het mogelijk maakt voor mensen met een kleinere beurs of starters toch in ons mooie Heemstede te kunnen wonen.
 • Deze woningvorm bij uitstek in groene gebieden past
 • De beschikbare startersleningen onderbenut blijven.

Vezoekt het College:

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekend door:
VVD-CDA-D66-PvdA-GL

Niet-ondertekend door:
HBB

Zie het orginele document met hantekeningen in PDF hier–>