Omgevingswet

Wat is Omgevingswet en wat betekend dat voor ons?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen.

Vooruitlopende op naar verwachting per 2021 bekrachte Omgevingswet, maken gemeenten al volop gebruik van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Voor duurzame en innovatieve projecten mogen zij tijdelijk afwijken van bestaande wet- en regelgeving. Ook stimuleert de regeling het toepassen van duurzame energiesystemen zoals zonnecollectoren. De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft overheden de unieke mogelijkheid om te experimenteren met de Omgevingswet. Veel wat straks mogelijk is met de Omgevingswet, kan namelijk nu al met de Chw

Dit betekent dat vele gemeenten al met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte werkt met mogelijkheden die straks terugkomen in de Omgevingswet.

Hierdoor is het voor gemeenten mogelijk om tijdelijk af te wijken van bestaande wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen meer lokaties voor Tiny Houses geschikt worden gemaakt. Ook stimuleert de regeling het toepassen van duurzame energiesystemen zodat er op & rond Tiny Houses volop geexperimenteerd kan worden.

Ja mits, in plaats van nee tenzij

Dat er met de Omgevingswet veel verandert, komt mede doordat een groot deel van de huidige gedetailleerde regelgeving wordt vervangen door meer algemene regels. De houding bij het beoordelen van plannen wordt ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Al met al wordt het makkelijker om te komen van een plan tot de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Wil je als inwoner of ondernemer een project of activiteit starten? Ook voor particulieren wordt het makkelijker om met ideeën en initiatieven aan de slag te gaan. Je hoeft straks namelijk voor het gehele plan nog maar één vergunning digitaal aan te vragen. Gewoon bij één overheidsloket. Vervolgens neemt de gemeente, het waterschap of de provincie een beslissing over het verstrekken van de vergunning.

Voor meer informatie kun je terecht op onze pagina Handige Links