Team

Het tiny initiatief om een plek te vormen voor alle informatie over Tiny Houses in Heemstede – Bloemendaal is via Facebook snel groot aan het worden met meer dan 300 volgers. Door de tijd heeft er zich een initiatiefgroep gevormd om doelstelling te realiseren.

Met dit team komen we onregelmatig samen, vergaren en verspreidden we kennis, inspiratie, informatie en organiseren we bijeenkomsten rondom Tiny Houses in gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Naar het zich laat aanzien zal met deze initiatiefgroep de coöperatieve vereniging worden opgericht. De initiatiefgroep wordt het bestuur en is de rechtsvorm een formele gesprekspartner, opdrachtgever, huurder, koper of pachter tot de gemeenten als publieke eigenaar vastgoed &/of grond, en ook tot de de private eigenaren.

Gedurende het 1e jaar hebben een aantal mensen zich om uiteenlopende persoonlijke motivaties teruggetrokken, en is er nu behoefte aan vergroten van de initiatiefgroep / bestuur. We staan aan de vooravond van formalisatie van de vereniging met haar huishoudelijk reglement, en de daar uit voortvloeiende activiteiten.

Wil je toeteden en deelnemen in de initiatiefgroep / bestuurslid, dat kan door je aan te melden met een korte motivatie. Ook na selectie en toetreding, geeft dat geen speciale rechten daar (a.s.) leden ook geen preferente rechten verwerven bij gebleken beschikbaarheid lokaties en overige voorwaarden. Zie statuten en voorgestelde regelementen voor nadere uitwerking hiervan.

Houdt rekening met onregelmatig bijeenkomsten, enige aanloop-kosten en het nodige (lees)werk voor contacten politieke lobby, mediaproductie en de vereniging. Ook je inzet tbv promotie en te verwerven goodwill, wordt zeer gewaardeerd.

De (a.s.) bestuursleden streven ernaar om persoonlijk en gezamenlijk het hoofddoel te realiseren: Wonen in Tiny Houses. Klik op de namen voor nadere kennismaking!

Mireille Smit

Alexander PAUL

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de initiatiefgroep en regelmatig samenkomen om bijdrages te leveren aan het initiatief? Meld je dan bij ons aan. En/of volg onze groep ook via Facebook.