Vragen Gemeenteraad 2018-2022

Voorgestelde vragen aan de aanstaande kandidaten van de Gemeenteraad 2018-2022. Wij willen graag van a.s. raadsleden toezeggingen, stellingen en overlegpunten, over de volgende vragen:

 1. Was u bekend met thema Tiny Houses
 2. Gaat u zich komende jaren (ook) inzetten voor betaalbare woonruimte?
 3. Specifiek realisatie Tiny Houses?

In principe zijn Tiny Houses duurzaam gebouwd, zo mogelijk zelfvoorzienend, innovatief en zijn bewoners bewust van hun ‘sporen’ en in relatie met natuurlijke omgeving.

 1. Ziet u Tiny Housing als een voorbeeld van betaalbare woonruimte in groene omgeving?
 2. Hoe kan uw inzet duurzaamheid & innovatie bij Tiny Houses bevorderen?
 3. Onderkent u het belang van een Duurzaamheidsfonds om dergelijke innovaties te realiseren?

Eneco-gelden

 1. Hoeveel zij daarvan inzetten voor betaalbare woonruimte, specifiek voor Tiny Houses?
 2. Komt er een zg Duurzaamheidsfonds, gevoed uit de genoemde gelden?
 3. Kunnen die gelden aangewend worden gronden geschikt te maken voor Tiny Houses?

Locaties

 1. Vind u dat op locatie Manpadslaangebied ook Tiny Houses geplaatst kunnen worden, zoja; hoeveel, en zo nee; waarom niet?
 2. idem voor elke volgende lokatie

Gemeentelijk initiatief & regiehouder

 1. Vind u dat de gemeente voldoende initiatief neem?
 2. Wat zou verbeterd kunnen worden?
 3. ..