Waarom Tiny Houses?

De tijd van eindeloze economische groei is gedoemd te eindigen, het is niet langer houdbaar. We worden gestimuleerd meer te consumeren, om steeds grotere en duurdere spullen en huizen te kopen en om dat te kunnen doen moeten we steeds harder werken en hebben we steeds minder vrije tijd om met elkaar te besteden. Wanneer is het genoeg? Wat hebben we nu eigenlijk echt nodig om fijn te kunnen leven? Waar hebben we echt genoeg aan?

Een Tiny House is voor ons de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt, en het stimuleert je bewuster om te gaan met je verbruik en de directe ruimte in je omgeving. In ruil daarvoor krijg je meer tijd, meer geld, meer vrijheid, en een goed gevoel. Het is wat ons betreft een plaatje dat helemaal klopt en het is nog leuk ook! Want zeg nu zelf, zou jij niet in zo’n prachtig huisje willen wonen? We zijn ons er overigens van bewust dat een Tiny House niet voor iedereen is. Het is wel onze bedoeling mensen aan het denken te zetten over hoeveel ruimte ze eigenlijk nodig hebben, en ze te stimuleren kleiner te gaan wonen in de gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

 

Sinds januari 2018 hebben we ons als coöperatieve vereniging of CPO ten doel gesteld om het mogelijk te maken dat mensen in de gemeenten Heemstede en Bloemendaal klein en duurzaam kunnen wonen en om een breed publiek kennis te laten maken met de mogelijkheden van Tiny Houses. De rechtsvorm tracht dit doel te bereiken door:

 

  • Realisatie van Tiny Houses in de gemeenten;
  • kennis te delen, door onder andere het maken en bijhouden van media, responses, en het verzamelen van relevante informatie over TH, op bijvoorbeeld beurzen;
  • mensen te verbinden en hiermee een netwerk te vormen, via social media, door het organiseren van evenementen en meetings en intermediairschap;
  • randvoorwaarden te creëren, door middel van draagvlak te creëren, door nieuwe projecten te initiëren en adviezen te geven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.